Ook de voorbereiding van onze BBQ is al in volle gang.  Tijdens de eerste bijeenkomst werd de vorige editie nogmaals besproken, maakten we een ‘draaiboek’ voor de volgende BBQ en maakten we de eerste afspraken.

Op dinsdag 2 april ’24 om 19.30 is de volgende bijeenkomst van deze werkgroep in één van de lokalen van De Kring. Iedereen die wil meehelpen en meedenken is van harte welkom!