KWB méér dan een vriendenclubje.

Open deuren.

We zetten de deuren open voor iedereen. We organiseren leuke, aantrekkelijke activiteiten waar iedereen welkom is. En omdat we weten dat niet iedereen de weg vindt naar de KWB, letten we er op om de drempel zo laag mogelijk te houden. Belangrijk in een tijd waarin we meer en meer mensen zich eenzaam voelen. Via onze activiteiten leer je nieuwe mensen kennen, gegarandeerd.

Een warme samenleving.

Niet iedereen heeft het het gemakkelijk in onze samenleving. Ook al omdat de samenleving niet voor iedereen evenveel kansen biedt en mensen soms tegenwerkt en uitsluit.  In KWB kijken we naar scheve situaties rondom ons. We spreken er over. We doen er niets aan. Zowel in onze eigen buurt als mondiaal. Beter leven, dat doen we best samen.

Niet vrijblijvend.

KWB biedt ook jou de kans om iets te doen. Wil je engageren? We steunen je er in. Niet zomaar kwb is niet vrijblijvend. Termen als gelijkwaardigheid, duurzaamheid zijn geen legen dozen voor KWB. We maken er werk van. Dat zie je ook in onze activiteiten.

Niet alleen, maar samenleving.

Als het nu gaat om leuke ontspannende activiteiten of initiatieven die iets dieper graven, we zijn er van overtuigd dat 'samen'  gewoonweg beter is. KWB werkt dan ook samen met heel wat organisaties  die ook werk willen makken van een bruisende buurt en een betere wereld: natuurverenigingen, armoedeorganisaties, jeugdbewegingen....

Sinterklaas op huisbezoek

Voor het hele gezin

KWB is er voor iedereen in je gezin: man en vrouw, jong en oud. Dat zie je in onze activiteiten: bouwen met lego, speelstraat, info-avonden over gezondheidszorg, bier brouwen, kookcursussen. En het stopt niet bij deelnemen aan activiteiten. We willen dat mannen én vrouwen mee hun schouders onder KWB steken. Dat iedereen in het gezin mee KWB mààkt!

Geïnspireerd én open

Iedereen die meewerkt in KWB, haalt zijn motivatie wel ergens. Voor de ene gaat het over vriendschap, voor een ander over werken aan een warmere wereld. Heel wat KWB 'ers halen hun inspiratie uit het evangelie: een aanklacht tegen het onrecht en een oproep om de handen uit de mouwen te steken. Maar ook wie niet of anders gelovig is, is meer dan welkom in KWB. Verscheidenheid is goed: zo leren we van elkaar en elkaars inspiratie.

Een sociale beweging

We willen niet dat de wereld één grote markt wordt waar de wet van de sterkste telt. KWB heeft speciale aandacht voor wie het niet gemakkelijk heeft: mensen met een te klein inkomen, gezinnen die slecht gehuisvest zijn of  het financieel moeilijk hebben, mensen die die omwille van hun afkomst moeilijk aan de bak komen. En uiteraard werknemers moeten elkaar steunen, volgens KWB, ook over de grenzen van ons land. En dat kan ook op plezante manieren: via uitwisseling, een quiz, een info - avond een instuif............

KWB eensgezind.

Wat we ook doen in KWB , we doen het eensgezind. Wij verkiezen het samenspelen boven het winnen.

In KWB is gezelligheid troef en moet iedereen mee kunnen doen.

De echte olympische gedachte, zeg maar. En de winnaar?  Die betaalt het rondje.

Eensgezind verwijst ook naar de gezinsvereniging die KWB is, of beter, de vereniging voor mannen, vrouwen en gezinnen.

Met een gevarieerd activiteitenaanbod komt in KWB iedereen aanzet.